Välkommen till tjänsteportalen för Clinical Research Centre, Wallenberglaboratoriet och Patologen/Mikrobiologen

Vid frågor rörande systemen, kontakta Linus Jeppsson

För flertalet av systemen krävs inloggning.


Tillgängliga tjänster

Händelseanmälan - arbetsmiljö, miljö, säkerhet

Felanmälning och beställning, SupportDesk FM

Behörighetsbeställning, personal

Behörighetsbeställning, studenter

Flyttanmälan

Lokalbokning, verksamhetsgemensamma lokaler

Lokalbokning, grundutbildningslokaler

Dokumentarkiv

Systemstatus, Med-service

Om cookies English version