Välkommen till tjänsteportalen för Clinical Research Centre, Wallenberglaboratoriet och Patologen/Mikrobiologen

Vid frågor rörande systemen, kontakta Linus Jeppsson

För flertalet av systemen krävs inloggning.


Tillgängliga tjänster

Felanmälning och beställning, SupportDesk FM

Behörighetsbeställning, personal

Behörighetsbeställning, studenter

Flyttanmälan

Lokalbokning, verksamhetsgemensamma lokaler

Lokalbokning, grundutbildningslokaler

Dokumentarkiv

Om cookies English version